bij Update-Studiebegeleiding!!


Update is een kleinschalig bureau voor Studiebegeleiding onder leiding van Jacqueline van Wersch.
Wij geven studiebegeleiding in de vorm van eindexamentraining, Cito-begeleiding en bijlessen in alle vakken, voor leerlingen van het voortgezet, basis- en beroepsonderwijs.

Update begeleidt leerlingen bij het maken van huiswerk, helpt bij het inplannen van de stof en ondersteunt hen in het wegwerken van studieachterstanden. Met onze persoonlijke benadering begeleiden wij de leerlingen, zodat niet alleen de resultaten beter worden, maar ook het zelfvertrouwen en de motivatie toenemen. Ons slaag- en overgangspercentage is sinds 2005 niet beneden de 98% geweest.

Wij zijn snel en eenvoudig bereikbaar.