Cito-begeleiding


Voor kinderen van groep 7 en 8

Begin februari wordt in groep 8 van de meeste basisscholen de Cito-toets afgenomen. Het resultaat van die toets (de Cito-score) geeft een indicatie van het type onderwijs dat een kind zal kunnen gaan volgen. Hoewel het advies van de basisschool het belangrijkst zou moeten zijn, blijkt in de praktijk dat veel middelbare scholen de Cito-score als een selectiemiddel hanteren. Leerlingen die onder een bepaalde limiet scoren worden in principe niet toegelaten tot een bepaald schooltype. Het is daarom belangrijk dat kinderen niet onderpresteren.

Wat leert uw kind in de training?
Met uw kind nemen we heel gericht de leerstof door die in de Cito-toets getoetst wordt. Er wordt geoefend met alle vakgebieden. Het werken met bestaande Cito-opgaven maakt leerlingen vertrouwd met de wijze van vraagstelling en leren werken onder tijdsdruk.

Naast een goede voorbereiding op de Cito-toets vormt de begeleiding ook een opfriscursus van de leerstof van groep 7 en 8. Onduidelijkheden in de leerstof worden tijdens de begeleiding behandeld en uitgelegd.

Hoe lang duurt de training?
We oefenen zeven weken lang; anderhalf uur per keer. De training vindt plaats met kleine groepjes.

Wat is het resultaat?
Alle vakgebieden oefenen we tijdens de training. Uw kind versterkt zijn zwakke punten. Het leert omgaan met tijdsdruk en leert zijn faalangst te overwinnen. De training is er vooral op gericht om te voorkomen dat kinderen onderpresteren. Ons motto is: ‘Eruit halen wat erin zit’.

Aanmelden