Bijlessen


Voor beroepsonderwijs (Mbo, Hbo en academisch)

Na de middelbare school kiest een leerling voor een beroepsopleiding. Het komt vaker voor dat er een beroep wordt gedaan op vakken die ze in het middelbaar onderwijs niet of onvoldoende beheersen en waardoor zij niet voldoen aan de toelatingseis. Door een korte cursus of een aantal bijlessen kan je worden klaargestoomd voor de toets die de beheersing meet voor een bepaald vak.
Ook kunnen leerlingen die problemen hebben met een bepaald vak extra ondersteuning krijgen door middel van bijles waardoor een stabiel kennisniveau wordt bereikt.

Aanmelden