Bijlessen


Sommige scholieren hebben een wiskundeknobbel, anderen hebben een bult voor talen. De meesten moeten gewoon hard werken voor voldoendes. Het is niet gek als een leerling met één of meerdere vakken extra veel moeite heeft, dat komt zo vaak voor. Maar soms worden stelselmatig onvoldoendes gehaald, hoe hard de leerling ook zijn of haar best doet. Een leerling die problemen heeft met een bepaald vak kan extra ondersteuning krijgen door middel van bijles waardoor leren beter, sneller en met betere resultaten gaat.

Waaruit bestaat de bijles?
Wij hebben allerlei gespecialiseerde vakdocenten die jou kunnen helpen/coachen bij de studie. Zij leggen de stof op een heldere manier uit en maken zo veel oefeningen als er nodig zijn.

Voor wie?
De bijles is geschikt voor leerlingen van alle klassen van VMBO, HAVO en VWO en wordt gegeven in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, biologie, Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Aanmelden