Toets- en testpakketten


Afhankelijk van de vraagstelling zijn er diverse onderzoeken mogelijk.

NIO-test
Vanaf maart wordt jaarlijks de afname van de NIO test aangeboden als aanvulling op de Cito-toets.
Na de Cito-eindtoets blijkt soms dat kinderen een eindscore behalen die niet past bij wat zij in de afgelopen jaren hebben laten zien op school. Zowel ouders als leerkrachten kunnen dan een zogenaamde "second opinion" vragen ten behoeve van een goede inschatting voor het vervolgonderwijs.

Wat zijn de kosten van dit onderzoek
Individuele afname NIO-toets, met uitdraai van het resultaat (€ 110,-)

Een verslaglegging door de GZ-psycholoog (via BPD) is mogelijk aanvullend op het overzicht van de test. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling.

WISC III
In opdracht van of in samenwerking met een psycholoog, verrichten wij allerlei soorten onderzoek, waaronder ook intelligentie onderzoek. Voor de jeugd van 7 tot 17 jaar is de WISC III een veel gebruikte test. Ook neuropsychologisch onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Wat zijn de kosten van dit onderzoek
Prijzen zijn afhankelijk van het soort onderzoek.

21+ toets
Iedereen die in het bezit is van een Havo- Vwo- of Mbo diploma (Mbo 4) kan in principe toegelaten worden tot een Hbo-opleiding. Als je geen diploma hebt, maar wel 21 jaar of ouder bent, kan je worden toegelaten mits je de 21+ toelatingstoets haalt. Die meting wordt gedaan met een instrument dat een breed profiel van capaciteiten in beeld brengt. De resultaten worden schriftelijk aan u gerapporteerd.

Wat zijn de kosten van dit onderzoek
21+toets, met rapportage van het resultaat (€ 95,-)

Neem gerust contact op als u meer vragen heeft of als u een afspraak wilt.
Ook voor andere toetsen of testen kunt u contact opnemen.

Aanmelden